Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2009


I JUST WANTED TO LIVE MY FAIRYTAIL WITH YOU.....BUT YOU'RE NOT MY PRINCE ANYMORE...I'M ARFAID OF TELLING YOU HOW I FEEL,I DON'T WANT YOU TO LEAVE ME ALONE AGAIN...INSIDE I FELL SO ALONE...I CAN't FELL YOU CLOSE TO ME ANYMORE...I MISS YOU...I MISS THE PASSION WE HAd....I WANT FEEL OUR FIRST KISS AGAIN....YOUR HUG...WHEN YOU HUGGED ME IT WAS LIKE WE WERE THE ONLY PEOPLE IN THE WORLD...I JUST WANT ME AND YOU TO BE LIKE BEFORE

Δεν υπάρχουν σχόλια: